VĂN BẢN MỚI

115-KH/ĐUK

KH của BTV ĐUK kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

lượt xem: 82 | lượt tải:89

12-HD/ĐUK

HD kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

lượt xem: 99 | lượt tải:117

291-CV/BTGĐUK

V/v tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh

lượt xem: 40 | lượt tải:52

02/CĐ-UBND

V/v tập trung triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, lũ, ngập lụt và sóng lớn, triều cường ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên

lượt xem: 32 | lượt tải:20

1979-CV/BTGTU

V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống mưa lũ

lượt xem: 24 | lượt tải:18

288-CV/BTGĐUK

V/v đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 85 | lượt tải:88

287-CV/BTGĐUK

V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

lượt xem: 57 | lượt tải:75
Nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa MÁC-LÊNIN, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác quán triệt , tuyên truyền, giảng dạy và học tập
CHÀO MỪNG HỘI THI "CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2023 ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH