KH của BTV ĐUK kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

KH của BTV ĐUK kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

Số kí hiệu 115-KH/ĐUK
Ngày ban hành 23/11/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/11/2023
Thể loại Kế hoạch