Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 83-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng,chống và kiểm soát ma túy

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 83-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng,chống và kiểm soát ma túy trong tình hì

Số kí hiệu 36 -HD/BTGĐUK
Ngày ban hành 25/08/2014
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo
Người ký Nguyễn Thị Lệ Quỳnh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Hướng dẫn"

Tìm kiếm văn bản