Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Số kí hiệu 217-QĐ/TW
Ngày ban hành 11/12/2013
Thể loại Văn bản Trung ương
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ban chấp hành Trung ương
Người ký Lê Hồng Anh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản Trung ương"

Tìm kiếm văn bản