Văn bản theo cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Phú Yên

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 635-CV/TU 14/12/2023 CV v/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh
2 642-CV/TU 29/05/2020 Thực hiện chỉ thị số 44-CT-TW ngày 16/4/2020 của Ban bí thư
3 22-Ctr-TU 06/12/2022 Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4 19-Ctr/TU 23/08/2022 Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XIII về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
5 21-Ctr/TU 01/12/2022 Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực , hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
6 02 -QĐ/BTCG 15/05/2023 Ban hành Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2023
7 07- NQ/ĐUK 17/08/2021 Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025
8 07-NQ/TU 22/07/2021 Về một số chủ trương công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh
9 134-KH/TU 24/02/2023 Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban bí thư về "tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
10 111-KH/TU 31/10/2022 Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
11 101-KH/TU 22/09/2022 Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
12 150-KH/TU 22/05/2023 Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên
13 137/KH-TU 28/02/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
14 133-KH/TU 23/02/2023 Thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên
15 147-KH/TU 20/07/2020 Thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
16 133-KH/TU 18/03/2020 Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
17 51-KH/TU 13/12/2021 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
18 41-KH/TU 22/10/2021 Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh năm 2021
19 32-KH/TU 25/08/2021 Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
20 25-CTr/TU 06/02/2023 Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
21 31-CT/TU 06/06/2023 Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc và phát huy vai trờ người cao tuổi trong tình hình mới
22 37-CT/TU 10/08/2020 Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
23 15-Ctr/TU 19/11/2021 Về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021 - 2025
24 12 -NQ/TU 18/08/2021 Về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025
25 11 - NQ/TU 18/08/2021 Về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
26 10 -NQ/TU 18/08/2021 Về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025
27 09 -NQ/TU 18/08/2021 Về lãnh đạo xây dựng, nâng cấp thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025
28 12-CTr/TU 10/09/2021 Về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
29 11 -CTr/TU 18/08/2021 Về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế
30 10 -CTr/TU 18/08/2021 Về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên
31 09 -CTr/TU 18/08/2021 Về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030
32 08 -CTr/TU 18/08/2021 Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường
33 08-CT/TU 26/06/2021 Về khẩn trương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống dịch Covid-19
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay2,514
  • Tháng hiện tại59,898
  • Tổng lượt truy cập765,078