Bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ hai - 10/07/2023 21:10 136 0
Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, sáng 7/7, dưới sự chủ tọa của các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII đã bế mạc, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Mở đầu phiên làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Cao Phi - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Tiếp đó, HĐND tỉnh tiến hành biểu quyết thông qua 26 nghị quyết về cơ chế, chính sách là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan của HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan phục vụ đã tận tụy, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng những nội dung để Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã thông qua 26 nghị quyết, đây là những nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh, không chỉ cho năm 2023 mà cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa được thông qua kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết rốt ráo các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kiến nghị nêu trong các báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại kỳ họp này. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Theo dự báo, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và Phú Yên nói riêng thời gian tới sẽ còn tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ còn lại phải hoàn thành trong năm 2023 rất nặng nề, trong đó có nhiều nhiệm vụ cấp bách. Để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các chủ trương nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. Các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương chỉ đạo rà soát, đánh giá nghiêm túc, chính xác kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành, địa phương, đơn vị mình; kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân; tập trung chỉ đạo đảm bảo thu ngân sách Nhà nước theo dự toán được giao; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn đi qua tỉnh Phú Yên); phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
Các cấp ngành, địa phương tập trung tăng cường cải cách hành chính; chỉ đạo khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 đảm bảo tiến độ, chất lượng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Chuẩn bị tốt công tác khai giảng năm học mới 2023 - 2024; củng cố, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống các loại dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, các cấp ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, công chức, công vụ; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, sáng tạo hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, tiến độ và rõ hiệu quả”, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, trì trệ, đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

 

image003


Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII

 1. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

 2. Nghị quyết điều chỉnh giảm biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 của tỉnh Phú Yên.

 3. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 4. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 5. Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 6. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 7. Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 8. Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 9. Nghị quyết quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu để lại cho ngân sách xã, huyện từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 11. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 12. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 13. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

 14. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải.

 15. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh.

 16. Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn tỉnh.

 17. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

 18. Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 19. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

 20. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 và Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 01/11/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040.

 21. Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 22. Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 23. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 24. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012; Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Yên.

 25. Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.

 26. Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Cao Phi, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

                                                                                                                                                         Ngọc Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay1,115
 • Tháng hiện tại36,360
 • Tổng lượt truy cập662,950
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây