Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Thứ sáu - 08/12/2023 05:23 225 0
Chiều ngày 7/12/2023, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Phú Yên đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Có 27 người thuộc diện phải lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.
image001 2

Quang cảnh kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Phú Yên

Trong số 27 người được lấy phiếu tín nghiệm, có 3 người đạt phiếu tín nhiệm cao nhất, gồm các ông: Lê Thanh Đồng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Hoan - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phan Thanh Tám, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an Phú Yên. Cả 3 người này đều đạt 48/49 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỉ lệ 97,96%.
Tiếp sau đó, bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Lương Kế Điềm, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Hồ Quang Đệ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên đều có 47/49 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỉ lê 95,92%.
Người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VH-TT&DL với 16/49 phiếu, chiếm 32,6%. Bà Thái cũng là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều thứ hai với 5/49.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm từng chức vụ do HĐND tỉnh bầu như sau:

1. Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 47 phiếu (chiếm 95,92%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 02 phiếu (chiếm 4,08%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

2. Ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 48 phiếu (chiếm 97,96%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 01 phiếu (chiếm 2,04%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

3. Ông Trần Công Hoan, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 48 phiếu (chiếm 97,96%).

+ Số phiếu tín nhiệm