Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Thứ sáu - 08/12/2023 05:23 298 0
Chiều ngày 7/12/2023, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Phú Yên đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Có 27 người thuộc diện phải lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.
image001 2

Quang cảnh kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Phú Yên

Trong số 27 người được lấy phiếu tín nghiệm, có 3 người đạt phiếu tín nhiệm cao nhất, gồm các ông: Lê Thanh Đồng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Hoan - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phan Thanh Tám, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an Phú Yên. Cả 3 người này đều đạt 48/49 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỉ lệ 97,96%.
Tiếp sau đó, bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Lương Kế Điềm, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Hồ Quang Đệ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên đều có 47/49 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỉ lê 95,92%.
Người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VH-TT&DL với 16/49 phiếu, chiếm 32,6%. Bà Thái cũng là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều thứ hai với 5/49.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm từng chức vụ do HĐND tỉnh bầu như sau:

1. Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 47 phiếu (chiếm 95,92%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 02 phiếu (chiếm 4,08%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

2. Ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 48 phiếu (chiếm 97,96%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 01 phiếu (chiếm 2,04%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

3. Ông Trần Công Hoan, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 48 phiếu (chiếm 97,96%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 0 phiếu (chiếm 0%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 2,04%).

4. Bà Đặng Thị Hồng Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 42 phiếu (chiếm 85,71%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 07 phiếu (chiếm 14,29%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

5. Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 45 phiếu (chiếm 91,84%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 03 phiếu (chiếm 6,12%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 2,04%).

6. Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 47 phiếu (chiếm 95,92%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 02 phiếu (chiếm 4,08%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

7. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 45 phiếu (chiếm 91,84%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 04 phiếu (chiếm 8,16%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

8. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 38 phiếu (chiếm 77,55%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 08 phiếu (chiếm 16,33%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 03 phiếu (chiếm 6,12%).

9. Ông Lương Kế Điềm, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 47 phiếu (chiếm 95,92%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 02 phiếu (chiếm 4,08%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

10. Ông Phan Thanh Tám, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 48 phiếu (chiếm 97,96%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 01 phiếu (chiếm 2,04%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

11. Ông Trương Ngọc Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 33 phiếu (chiếm 67,35%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 16 phiếu (chiếm 32,65%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

12. Ông Võ Đình Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 43 phiếu (chiếm 87,76%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 06 phiếu (chiếm 12,24%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

13. Ông Hồ Quang Đệ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 47 phiếu (chiếm 95,92%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 02 phiếu (chiếm 4,08%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

14. Ông Nguyễn Trọng Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 30 phiếu (chiếm 61,22%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 17 phiếu (chiếm 34,69%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02 phiếu (chiếm 4,08%).

15. Ông Đặng Ngọc Anh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 21 phiếu (chiếm 42,86%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 26 phiếu (chiếm 53,06%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02 phiếu (chiếm 4,08%).

16. Ông Hà Công Khánh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 26 phiếu (chiếm 53,06%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 22 phiếu (chiếm 44,90%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 2,04%).

17. Ông Trần Xuân Túc, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 41 phiếu (chiếm 83,67%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 08 phiếu (chiếm 16,33%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

18. Ông Nguyễn Phương Đông, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 32 phiếu (chiếm 65,31%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 16 phiếu (chiếm 32,65%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 2,04%).

19. Ông Trần Khắc Lễ, Ủy viên Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 28 phiếu (chiếm 57,14%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 19 phiếu (chiếm 38,78%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02 phiếu (chiếm 4,08%).

20. Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 27 phiếu (chiếm 55,10%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 18 phiếu (chiếm 36,73%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 04 phiếu (chiếm 8,16%).

21. Ông Dương Bình Phú, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 29 phiếu (chiếm 59,18%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 20 phiếu (chiếm 40,82%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

22. Ông Nguyễn Công Danh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 33 phiếu (chiếm 67,35%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 15 phiếu (chiếm 30,61%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 2,04%).

23. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 33 phiếu (chiếm 67,35%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 16 phiếu (chiếm 32,65%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0 phiếu (chiếm 0%).

24. Ông Nguyễn Hữu Từ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 33 phiếu (chiếm 67,35%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 15 phiếu (chiếm 30,61%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01 phiếu (chiếm 2,04%).

25. Ông Trần Thanh Hưng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 19 phiếu (chiếm 38,78%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 24 phiếu (chiếm 48,98%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 06 phiếu (chiếm 12,24%).

26. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 16 phiếu (chiếm 32,65%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 28 phiếu (chiếm 57,14%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 05 phiếu (chiếm 10,20%).

27. Ông Trương Văn Phương, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 22 phiếu (chiếm 44,90%).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 23 phiếu (chiếm 46,94%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 04 phiếu (chiếm 8,16%).

Thùy Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay2,995
  • Tháng hiện tại42,272
  • Tổng lượt truy cập833,324
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây