Hướng dẫn nghiệp vụ

V/v hướng dẫn về nghiệp vụ

V/v hướng dẫn về nghiệp vụ

 •   05/12/2022 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

 •   23/07/2019 11:47:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Quy trình giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên

Quy trình giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên

 •   23/07/2019 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên

Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên

 •   23/07/2019 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Các quy trình Kiểm tra, giám sát

Các quy trình Kiểm tra, giám sát

 •   01/06/2023 06:25:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Kỹ năng chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền miệng

Kỹ năng chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền miệng

 •   04/11/2022 06:21:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Kỹ năng tuyên truyền miệng gồm: kỹ năng chuẩn bị và kỹ năng tiến hành hoạt động tuyên truyền miệng.