Định hướng tuyên truyền tháng 8/2023

Thứ hai - 07/08/2023 00:22 381 0
Trong tháng 7/2023, các TCCSĐ, Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; 113 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ; 113 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh; tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong; 69 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ; 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 46 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng…

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 8/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng một số nội dung tuyên truyền như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (theo Hướng dẫn 92-HD/BTGTU, ngày 01/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII và nghị quyết đại hội các chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (theo Đề cương tuyên truyền tại Công văn số 1692-CV/BTGTU, ngày 30/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); kết quả Kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3. Tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian gần đây, như: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp nhà nước Cộng hòa Italia và Tòa thánh Vatican; chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính…
4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với tuyên truyền về những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước, của tỉnh; việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng (theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU, ngày 20/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Quy định 100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng; Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.   
6. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
7. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/8 - 31/8/2023) nhân kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1962 - 10/8/2023). Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chung tay xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân và gia đình nạn nhân; tích cực phát hiện, giới thiệu, biểu dương các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong trong xã hội.
8. Tăng cường tuyên truyền Quy định số 397-QĐ/TU, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; việc triển khai quán triệt, thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện” tại TCCSĐ, đoàn thể Khối.
9. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số: 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 90/NQ-CP, ngày 16/6/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/7/2023; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2023 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.
10. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 19/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
11. Tuyên truyền Kế hoạch số 163-KH/TU, ngày 24/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 165-KH/TU, ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.
12. Tiếp tục đẩy mạnh truyên truyền việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới.
13. Tuyên truyền các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, như: Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 03/7/2023 triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 159/KH-UBND, ngày 21/7/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025; Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 27/7/2023 thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số: 05/KH-UBND, ngày 12/01/2023 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số: 06/KH-UBND, ngày 12/01/2023 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch số: 25/KH-UBND, ngày 07/02/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế hoạch số: 45/KH-UBND, ngày 01/3/2023 thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 01/12/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Kế hoạch số: 113/KH-UBND, ngày 15/5/2023 thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023…
14. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên.
15. Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội; về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển; về kết quả thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (theo Hướng dẫn 94-HD/BTGTU, ngày 23/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); về công tác chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống đuối nước ở trẻ em; công tác chuẩn bị năm học 2023 - 2024...
16. Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2023 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023; tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023; Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024; Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2025; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX; Hội thi “Cán bộ làm công tác dân vận khéo” tỉnh Phú Yên lần thứ IV - năm 2023.
15. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng trong tháng 08/2023: Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); 78 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023); 111 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2023); 102 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2023); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); 112 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2023); 132 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2023); tuyên truyền về Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XI năm 2023 (từ ngày 01/5 - 31/8/2023)…
Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 8/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng  ủy Khối. Đề nghị các TCCSĐ, Thường trực Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối triển khai thực hiện tốt. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay3,234
  • Tháng hiện tại72,766
  • Tổng lượt truy cập863,818
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây