STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 71-HD/BTGĐUK 14/05/2024 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) và 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 – 01/6/2024)
2 70-HD/BTGĐUK 06/05/2024 Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
3 13-HD/ĐUK 29/04/2024 Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
4 316-BTGĐUK 05/04/2024 Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Phan Văn Khỏe
5 126-KH/ĐUK 29/03/2024 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
6 315-CV/BTGĐUK 15/03/2024 V/v đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
7 314-CV/BTGĐUK 14/03/2024 V/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024
8 310-CV/BTGĐUK 06/03/2024 Triển khai công tác khoa giáo năm 2024
9 308-CV/BTGĐUK 05/03/2024 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư
10 1385-QĐ/ĐUK 05/03/2024 Thành lập Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
11 304 - CV/BTGĐUK 29/02/2024 Đăng ký danh sách tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (Lớp thứ nhất năm 2024)
12 303-CV/BTGĐUK 28/02/2024 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa X)
13 301-CV/BTGĐUK 26/02/2024 V/v phối hợp triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn”
14 300-CV/BTGĐUK 23/02/2024 V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên
15 293/SYT-NVY 05/02/2024 Phối hợp tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
16 298-CV/BTGĐUK 26/01/2024 V/v tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
17 297-CV/BTGĐUK 10/01/2024 V/v sao gửi Công văn số 639-CV/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
18 295-CV/BTGĐUK 09/01/2024 CV V/v định hướng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024
19 296-CV/BTGĐUK 09/01/2024 CV V/v triển khai tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên
20 120-KH/ĐUK 04/01/2024 KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”
21 61-HD/BTGĐUK 25/12/2023 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
22 62-HD/BTGĐUK 25/12/2023 công tác lý luận chính trị năm 2024
23 294-CV/BTGĐUK 22/12/2023 V/v gửi đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
24 635-CV/TU 14/12/2023 CV v/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh
25 115-KH/ĐUK 24/11/2023 KH của BTV ĐUK kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023
26 12-HD/ĐUK 24/11/2023 HD kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023
27 291-CV/BTGĐUK 20/11/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh
28 02/CĐ-UBND 16/11/2023 V/v tập trung triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, lũ, ngập lụt và sóng lớn, triều cường ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên
29 1979-CV/BTGTU 16/11/2023 V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống mưa lũ
30 288-CV/BTGĐUK 08/11/2023 V/v đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
31 287-CV/BTGĐUK 07/11/2023 V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
32 11-HD/ĐUK 06/11/2023 Hướng dẫn một số nội dung về xây dựng mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt"
33 285-CV/BTGĐUK 30/10/2023 V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
34 284-CV/BTGĐUK 27/10/2023 V/v Gửi tài liệu tuyên truyền kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
35 283-CV/BTGĐUK 23/10/2023 V/v sao gửi Chương trình số 28-CTr/TU và 29-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
36 59-HD/BTGĐUK 19/10/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
37 1923-CV/BTGĐUK 19/10/2023 V/v tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin về công tác phụ nữ và đưa Báo Phụ nữ Việt Nam về cơ sở
38 1923-CV/BTGTU 19/10/2023 V/v tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin về công tác phụ nữ và đưa Báo Phụ nữ Việt Nam về cơ sở
39 1060-CV/ĐUK 05/10/2023 V/v tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông
40 11-TB/ĐGS1138 05/09/2023 lịch giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023
41 272-CV/BTGĐUK 29/08/2023 V/v đăng ký danh sách tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
42 273-CV/BTGĐUK 29/08/2023 V/v quán triệt, tuyên truyền thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2023 - 2025
43 271-CV/BTGĐUK 25/08/2023 V/v sao gửi Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
44 268-CV/BTGĐUK 17/08/2023 V/v đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024
45 269-CV/BTGĐUK 17/08/2023 V/v đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II
46 109-KH/ĐUK 10/08/2023 KH Tổ chức Hội thi “Cán bộ làm công tác dân vận khéo” Đảng bộ Khối năm 2023
47 56-HD/BTGĐUK 08/08/2023 HD thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
48 1010-CV/ĐUK 26/07/2023 V/v quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 988-QĐ/TU, ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
49 Không số 22/07/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa
50 Không số 22/07/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay3,071
  • Tháng hiện tại59,635
  • Tổng lượt truy cập850,687
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây