Văn bản theo chủ đề: Hướng dẫn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 56-HD/BTGĐUK 07/08/2023 HD thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
2 Không số 21/07/2023 Hướng dẫn các bước đăng ký tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu: "Biên cương tổ quốc tôi"
3 49 - HD/BTGĐUK 16/04/2023 Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch,vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
4 53- HD/BTGĐUK 23/06/2023 Tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
5 52 - HD/BTGĐUK 20/06/2023 Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
6 50- HD/BTGĐUK 30/05/2023 Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
7 51- HD/BTGĐUK 30/05/2023 Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
8 50 - HD/BTGĐUK 24/04/2023 Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
9 49 - HD/BTGĐUK 16/04/2023 Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
10 48 - HD/BTGĐUK 28/03/2023 Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
11 47- HD/BTGĐUK 28/03/2023 Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị
12 46- HD/BTGĐUK 12/03/2023 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)
13 45- HD/BTGĐUK 05/03/2023 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)
14 43- HD/BTGĐUK 09/02/2023 Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023
15 41- HD/BTGĐUK 27/12/2022 Công tác khoa giáo năm 2023
16 29- HD/BTGĐUK 04/09/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)
17 28- HD/BTGĐUK 28/08/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11//1922 - 23/11/2022)
18 108-HD/BTGTU 13/09/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới Thu Bong 1950 (16/9/1950-16/9/2020)
19 25-HD/BTGTU 09/08/2021 Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững phát triển đất nước
20 24-HD/BTGTU 08/08/2021 Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
21 107-HD/BTGTU 31/08/2020 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tỉnh(12/9/1930-12/9/2020) (12/9/1930 - 12/9/2020)
22 94-HD/BTGTU 08/04/2020 Thực hiện thông báo kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
23 71-HD/BTGTW 06/10/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2022)
24 09- HD/BTGĐUK 25/10/2016 Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)
25 21-HD/BTGĐUK 08/05/2018 Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)
26 36 -HD/BTGĐUK 25/08/2014 Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 83-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng,chống và kiểm soát ma túy trong tình hì
27 43-HD/BTGĐUK 05/07/2015 Tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm cho người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân
Tìm kiếm văn bản