V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Số kí hiệu 285-CV/BTGĐUK
Ngày ban hành 29/10/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/10/2023
Thể loại Văn bản Đảng ủy Khối
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo ĐUK
Người ký Lê Bảo Huy

 File đính kèm