Hoạt động Đảng ủy Khối

Sức lan tỏa từ Hội thi “Cán bộ làm công tác dân vận khéo” Đảng bộ Khối năm 2023

Sức lan tỏa từ Hội thi “Cán bộ làm công tác dân vận khéo” Đảng bộ Khối năm 2023

  •   10/10/2023 04:19:28 AM
  •   Đã xem: 97
  •   Phản hồi: 0
Trong điều kiện vừa tổ chức sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được qua nửa nhiệm 2020-2025 của Đại hội Đảng các cấp, vừa thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 20/7/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổ chức Hội thi “Cán bộ làm công tác dân vận khéo” lần thứ IV - năm 2023, hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch số 109-KH/ĐUK, ngày 10/8/2023 về tổ chức Hội thi “Cán bộ làm công tác d