Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở Tư pháp

Thứ năm - 17/08/2023 00:49 607 0
Chiều ngày 16/8/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức buổi làm việc với tập thể Đảng ủy Sở Tư pháp theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi làm việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghe báo cáo kết quả tình hình công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Sở Tư pháp từ sau Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay và các ý kiến đóng góp, bổ sung, thảo luận của các đồng chí tại buổi làm việc. Đồng chí Trần Hữu Thế - UV. BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đã kết luận một số nội dung trọng tâm cần lưu ý như sau:
- Tiếp tục phối hợp với lãnh đạo đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức năng tham mưu cho tỉnh, đặc biệt là việc thẩm định, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật; phát huy vai trò quản lý nhà nước đối với Đoàn Luật sư tỉnh.
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị; chú trọng triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp lần thứ VIII gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết