Nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú

Thứ ba - 18/06/2024 04:29 64 0
Giáo dục lý luận chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là với công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, các tổ chức đảng trong tỉnh thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng đối với quần chúng ưu tú, tạo nguồn đối tượng kết nạp Đảng ổn định, chất lượng.
nhan thuc dang

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Trần Quốc Toàn tặng giấy khen cho các học viên hoàn thành tốt việc học tập và rèn luyện lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ảnh: HÀ MY
Trang bị kiến thức về Đảng cho học viên
Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024 và chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới vừa được Trung tâm Chính trị TX Đông Hòa tổ chức vào trung tuần tháng 5. 72 quần chúng ưu tú đến từ 16 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy được nghiên cứu các chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương. Các học viên cũng đã được tìm hiểu về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, những điều cần làm để phấn đấu trở thành đảng viên…
Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Chính trị TX Đông Hòa đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 180 học viên. Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị TX Đông Hòa Nguyễn Thị Kim Đoan cho biết: Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Đảng ủy Khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh cũng vừa tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần thứ I năm 2024 cho hơn 200 học viên là quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Anh Lê Thoại Kỳ, công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cho biết: Trong thời gian 5 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, tôi được cung cấp nhiều kiến thức hữu ích, qua đó nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xác định phương hướng phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng
Thời gian qua, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú. 6 tháng đầu năm 2024, các tổ chức Đảng trong tỉnh mở 16 lớp với 1.173 học viên tham gia chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bên cạnh các chương trình cốt lõi, các lớp bồi dưỡng còn cập nhật về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, địa phương; nhận diện những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội...

Tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đã trở thành nguồn lực quan trọng giúp cấp ủy các cấp, ngành, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt công tác phát triển Đảng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Trần Quốc Toàn


Theo ông Đặng Hồng Thái, Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng thực hiện tốt nội dung chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng đối với quần chúng ưu tú, tạo nguồn đối tượng kết nạp Đảng ổn định, chất lượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn quy trình, tổ chức các hội thi, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giúp công tác đào tạo, bồi dưỡng của các các trung tâm chính trị đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng. Nhìn chung, việc thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại các trung tâm chính trị, đảng ủy trực thuộc tỉnh bảo đảm đủ nội dung, đúng đối tượng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ông Đặng Hồng Thái nhấn mạnh: Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thời gian tới, các tổ chức đảng trực thuộc tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, nghiên cứu giảng dạy, học tập lý luận chính trị theo hướng phù hợp với các đối tượng. Cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ cần thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác. Bên cạnh đó, công tác giảng dạy l