Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 115-KH/ĐUK 23/11/2023 KH của BTV ĐUK kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023
2 109-KH/ĐUK 09/08/2023 KH Tổ chức Hội thi “Cán bộ làm công tác dân vận khéo” Đảng bộ Khối năm 2023
3 18 -KH/BTGTU 28/07/2021 Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay
4 134-KH/TU 23/02/2023 Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban bí thư về "tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
5 111-KH/TU 30/10/2022 Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
6 103 -KH/ĐUK 17/05/2023 Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025
7 101-KH/TU 21/09/2022 Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
8 92 - KH/ĐUK 12/01/2023 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
9 91-KH/ĐUK 08/01/2023 Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên năm 2023
10 90-KH/ĐUK 05/01/2023 Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”
11 89-KH/ĐUK 03/01/2023 Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
12 84-KH/ĐUK 03/11/2022 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
13 64- KH/ĐUK 05/04/2022 Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
14 05-KH/ĐUK 10/11/2020 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020
15 150-KH/TU 21/05/2023 Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên
16 137/KH-TU 27/02/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
17 133-KH/TU 22/02/2023 Thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên
18 30-KH/ĐUK 02/08/2021 Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay
19 147-KH/TU 19/07/2020 Thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
20 133-KH/TU 17/03/2020 Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
21 62-KH/ĐUK 21/07/2023 Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
22 56-KH/ĐUK 15/02/2022 Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
23 51-KH/TU 12/12/2021 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
24 41-KH/TU 21/10/2021 Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh năm 2021
25 100-KH/ĐUK 30/03/2023 Tổ chức đợt cao điểm dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
26 32-KH/TU 24/08/2021 Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
27 05-KH/ĐUK 10/11/2020 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020
28 13 -KH/ĐUK 24/11/2019 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
29 67 - KH/ĐUK 14/04/2022 ĐỀ CƯƠNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2022
30 05-KH/ĐUK 10/11/2020 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020
31 72- KH/ĐUK 07/01/2018 Về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
32 75-KH/ĐUK 29/01/2018 Về việc củng cố tổ chức cơ sở đảng và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên năm 2018
33 20- KH/ĐUK 27/09/2011 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015
34 67-KH/ĐUK 01/10/2013 Về xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đến năm 2015
35 107- KH/ĐUK 15/01/2015 Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015), mừng Xuân Ất Mùi
36 98-KH/ĐUK 20/10/2014 Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
37 34- KH/ĐUK 04/10/2016 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
38 30- KH/ĐUK 19/04/2012 Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
39 15-KH/ĐUK 17/04/2011 Về việc củng cố tổ chức đảng và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiệm kỳ 2010 - 2015
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay14,729
  • Tháng hiện tại133,120
  • Tổng lượt truy cập1,026,010
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây