V/v học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

V/v học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Số kí hiệu 196 - CV/BTGĐUK
Ngày ban hành 05/04/2023
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Đảng ủy Khối doanh nghiệp
Người ký Lê Bảo Huy

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?