Dấu ấn thành quả 30 năm tái lập tỉnh

Thứ ba - 05/02/2019 21:33 111 0
Năm 2019, đánh dấu sự kiện trọng đại Phú Yên tròn 30 năm tái lập tỉnh. Trước thềm Xuân mới Kỷ Hợi 2019, Báo Phú Yên có cuộc phỏng vấn đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về nội dung này và một số vấn đề được bạn đọc quan tâm.

* Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2019 đánh dấu sự kiện Phú Yên tròn 30 năm tái lập tỉnh. Xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật của tỉnh qua 30 năm xây dựng và phát triển?

- Ngày 1/7/1989, tỉnh Phú Yên được tái lập, trên cơ sở tách ra từ tỉnh Phú Khánh. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, bằng quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân, đến nay chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo từ năm 2010.

Từ một nền kinh tế thuần nông, sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 80% cơ cấu kinh tế những năm mới chia tách, đến nay cơ cấu kinh tế của tỉnh đã có bước chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tỉ trọng nông nghiệp chỉ còn chiếm 23,5% trong cơ cấu kinh tế địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm khá cao, trong đó giai đoạn 2005-2010 khoảng 10,7%, giai đoạn 2010-2015 khoảng 11,5% và từ năm 2016-2018 khoảng 8,06%.

Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt khoảng 39,7 triệu đồng, tăng gấp 12 lần so với năm 1989. Đã hình thành được một số khu công nghiệp tập trung và một số điểm công nghiệp - TTCN ở các địa phương; một số sản phẩm công nghiệp của tỉnh có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước như: đường, tinh bột sắn, dược phẩm, hàng may mặc, sản phẩm thủy sản...

Các ngành dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng, nhất là dịch vụ du lịch. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước, thông tin liên lạc được đầu tư khá đồng bộ; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc. Hiện nay 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, xe ô tô có thể đến được hầu hết các thôn, buôn, kể cả các xã miền núi, đặc biệt khó khăn; 100% thôn, buôn có điện lưới quốc gia; sóng viễn thông phủ kín toàn tỉnh...

Hệ thống trường lớp học, cơ sở y tế phát triển rộng khắp, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 5,6%. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Hệ thống chính trị các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, với 100% thôn, buôn, khu phố, trạm y tế, trường học từ mầm non công lập trở lên có chi bộ đảng. Vị thế của tỉnh Phú Yên trong khu vực và cả nước ngày càng được nâng lên, tạo ra thế và lực mới cho công cuộc phát triển trong những năm đến.

* Để có được một Phú Yên như ngày hôm nay, theo nhiều người, đó là kết quả của việc thực hiện các chủ trương, giải pháp đột phá qua các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy như thế nào?

 - Theo tôi, để có được những thành tựu như ngày hôm nay có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là các yếu tố sau đây: Thứ nhất, đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, thể hiện cụ thể qua mỗi kỳ Đại hội, trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, dự báo tình hình và xuất phát từ tình hình thực tiễn địa phương, Đảng bộ tỉnh đã xác định đúng vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể. Thứ hai, đó là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trên cơ sở những chủ trương, giải pháp đột phá đề ra tại các kỳ Đại hội, đã kịp thời xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện, trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp với chủ trương của Trung ương và sự thay đổi của tình hình thực tiễn địa phương; huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân cùng nhau xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Thứ ba, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân và đồng bào trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

* Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân”; đồng thời xác định 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện. Đến nay, qua 3 năm thực hiện, kết quả đạt được như thế nào, thưa đồng chí?

- Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là mục tiêu tổng quát và các nhóm giải pháp đột phá, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành 6 chương trình hành động, 3 nghị quyết và nhiều chỉ thị, kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Đến nay, qua 3 năm thực hiện có 15/18 chỉ tiêu đạt khá, có khả năng đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra vào cuối nhiệm kỳ. Đáng chú ý là các chỉ tiêu quan trọng như: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách trên địa bàn, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỉ lệ hộ nghèo, về quốc phòng - an ninh, phát triển đảng viên mới... Tuy nhiên, còn 3 chỉ tiêu do nhiều nguyên nhân sẽ khó đạt, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

Riêng trong năm 2018, đã thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu chủ yếu do Tỉnh ủy đề ra, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch năm và cao hơn so năm trước; thu ngân sách vượt 64,4% dự toán Trung ương và vượt 14,3% dự toán tỉnh, tăng 22,6%; huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội vượt 0,1% kế hoạch năm và tăng 25,4%; tổng kim ngạch xuất khẩu vượt 1% kế hoạch năm và tăng gần 9%; lượng khách du lịch đến tỉnh vượt 11% kế hoạch năm và tăng 14,6% so với năm trước. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, phát huy.

 Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2019 là gì, thưa đồng chí?

- Về kinh tế - xã hội: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược.

Cùng với đó, thường xuyên quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, tập trung hoàn thành các công trình, dự án, nhất là các dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Khắc phục triệt để các hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai công trình, dự án; kiên quyết xử lý các nhà đầu tư, dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật, vi phạm cam kết nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng bình đẳng, lành mạnh. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Quyết liệt thực hiện việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hướng đến mục tiêu tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên...

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quy định của Đảng về sự nêu gương của lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu.

Thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến đột phá, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức trì trệ, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên tinh thần “không có vùng cấm”.

Chủ động công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực; kịp thời củng cố, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị, địa phương gắn với tiếp tục thực hiện chặt chẽ, hiệu quả chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025...

* Nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có điều gì gửi gắm, nhắn nhủ với cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà?

- Trước hết, tôi trân trọng gửi đến đồng bào, đồng chí và cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, đồng bào Phú Yên đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Phú Yên lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; trân trọng cám ơn Trung ương Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, tổ chức, cá nhân đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong năm qua.

Trong không khí hân hoan chào đón Xuân mới Kỷ Hợi 2019 và chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (1989-2019), toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta hãy tiếp tục đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, tạo cơ sở vững chắc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

* Xin cám ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

                                                                                                                    XUÂN HIẾU (Theo baophuyen.com.vn)

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay8,168
  • Tháng hiện tại121,270
  • Tổng lượt truy cập1,014,160
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây