Dự ước năm 2023, có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Thứ năm - 07/12/2023 09:43 188 0
Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.
image001

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp

Theo báo cáo, năm 2023, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp, nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và có mặt phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh để thúc đẩy kinh tế phục hồi và phát triển, nhất là thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 01 thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ, các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trong các kỳ họp thường kỳ Chính phủ và Nghị quyết của UBND tỉnh chỉ đạo trong các kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ...
Đồng thời, UBND tỉnh tổ chức nhiều hội nghị, buổi làm việc với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh với tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, quyết tâm khắc phục khó khăn, ổn định phát triển kinh tế; nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực để duy trì, phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Một số kết quả nổi bật như, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 9,16%, vượt 1,16% kế hoạch đề ra (xếp thứ 10 so với cả nước và xếp thứ 3/14 tỉnh, thành khu vực miền Trung); GRDP bình quân đầu người ước đạt 65,2 triệu đồng, tăng 13,4% so với năm 2022, trong đó khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,28%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 19,86%; khu vực dịch vụ tăng 5,99%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,65%.
Sản xuất nông - lâm - thủy sản cơ bản ổn định, đã hình thành nhiều mô hình vườn cây ăn quả tập trung tại các huyện miền núi, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao và đang được triển khai nhân rộng. Tập trung thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng, giảm dần tỷ trọng khai thác gần bờ, gắn với chế biến và xuất khẩu. Sản lượng khai thá