Định hướng tuyên truyền tháng 3/2024

Thứ ba - 12/03/2024 03:45 83 0

Trong tháng 02/2024, các TCCSĐ, Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; 122 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc; 116 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; 117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh; 111 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát; 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam; 176 năm Ngày tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời
Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 3/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng một số nội dung tuyên truyền như sau:
 1. Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024.
2. Tuyên truyền việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
3. Tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
4. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số: 01/NQ-CP, ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số: 02/NQ-CP, ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Chỉ thị số: 01/CT-TTg, ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số: 06/CT-TTg, ngày 15/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024; Quyết định số: 139/QĐ-TTg, ngày 02/02/2024 về ban hành Kế hoạch xây dựng Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045…
5. Tuyên truyền về những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước, của tỉnh; việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

6. Đẩy mạnh truyên truyền việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
7. Tuyên truyền việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các quy định của Trung ương và của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; việc triển khai quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
8. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, yếu kém và các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp phát, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
9. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên và việc triển khai một số công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh.
10. Tập trung tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển; về kết quả thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh…
11. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
12. Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024; Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2025; Giải Báo chí viết về Ngành Giao thông vận tải lần thứ 5 năm 2023 - 2024; Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ hai - năm 2024…
13. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng trong tháng 03/2024: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024); 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024) và 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 36 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2024); 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 -27/3/2024); 89 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2024); 101 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2024); 111 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2024); sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (với thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen” diễn ra từ 20h30 đến 21h30, ngày 23/3/2024)…
Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 3/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng  ủy Khối. Đề nghị các TCCSĐ, Thường trực Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối triển khai thực hiện tốt. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.
BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,334
  • Tháng hiện tại39,784
  • Tổng lượt truy cập666,374
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây